web counter

Pszczyna, Województwo śląskie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
  1  of   

3 253 900 PLN

Lots/Land for sale

Available from 13.06.2018

Updated: 13.06.2018. Views: 336

ID Ref # 16886


Listing type: 
By Owner
The area of the land/lot:
20888 m2
Description: 
UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ SPÓŁKA Z O.O.
43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ UL. UZDROWISKOWA 54
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ N/W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1.Działka nr 2722/2 usytuowana przy drodze DK-1 w Goczałkowicach Zdroju
o powierzchni 0,3159 ha-klasyfikacja gruntu III b- Księga wieczysta nr KA1P/00080297/9-oznaczona w planie zagospodarowania jako III.91.UU-teren usług, gastronomii, biura, usługi różne.
Cena : 511.474.00 + VAT WADIUM 10.000.00

2.Działka nr 2723/2 usytuowana przy drodze DK-1 W Goczałkowicach Zdroju o powierzchni 1,5888 ha- klasyfikacja gruntu- III b oraz IV a- Księga wieczysta nr KA1P/00080297/9-oznaczona w planie zagospodarowania jako III.91.UU-teren usług, gastronomii, biura, usługi rózne.
Cena : 2.572.426.00 +VAT WADIUM 50.000.00

3.Działka nr 1001/31 usytuowana przy ul. Solankowej w Goczałkowicach Zdroju o powierzchni 0,1841 ha Księga wieczysta nr KA1P/00080297/9 oznaczona w planie zagospodarowania jako 24.MN2 – tereny zabudowy mieszkalnej
Cena : 170.000.00 +VAT WADIUM 3.000.00


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2018 o godzinie 10:00 w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój pok nr 9.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w recepcji Uzdrowiska przed rozpoczęciem przetargu lub wpłata na konto bankowe oraz złożenie pisemnej oferty na podstawie szczegółowych warunków przetargu.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. zo.o przy ul. Uzdrowiskowej 54, pokój nr 7

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się osobiście w siedzibie administracji Uzdrowiska Goczałkowice- Zdrój, pok nr 7 lub 9 albo telefonicznie pod numerem 32/449-21-15 32/449-21-03 w godz od 8:00- 14:00

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, gdy oferowana stawka będzie niższa od stawki wywoławczej.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Sp. z o.o. zwróci się z wnioskiem do Województwa Śląskiego jedynego udziałowca Spółki,o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Opłaty związane ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości pokrywa Nabywca.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Lots/Land for sell, 3253900 PLN, Pszczyna, Województwo śląskie 
#pi1 #Lots/Land #Pszczyna