web counter

Swornegacie, Chojnice, Województwo pomorskie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
  1  of   

54 100 PLN

Lots/Land for sale

Available from 18.06.2018

Updated: 18.06.2018. Views: 3723

ID Ref # 16909


Listing type: 
By Owner
Pre-payment:
5 400 PLN
The area of the land/lot:
1030 m2
Description: 
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Homy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HOMAK Krzysztof Homa1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1540 o pow. 0,1046 ha, położonej w miejscowości Swornegacie, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00038613/9, – szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 25 września 2017 r.

• za cenę wywoławczą 55.000 zł netto ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

2. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1541 o pow. 0,1030 ha, położonej w miejscowości Swornegacie, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00038613/9- szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 25 września 2017 r.

• za cenę wywoławczą 54.100,00 zł netto ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) netto.

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16, do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w przetargu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert, oferty te będą znajdować się w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 r. na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Pekao S.A. o numerze: 17124033891111001075306066. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego prowadzonego dla upadłego nastąpi najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczy w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali 213

Z opisem przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

Pełen tekst warunków przetargu znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.
Lots/Land for sell, 54100 PLN, Swornegacie, Chojnice, Województwo pomorskie 
#pi1 #Lots/Land #Chojnice